Nyheter

FÖRENINGSNYTT


Nyheter, medlemsblad och aktuella aktiviteter

2019-10-13

Ny prislista på våra böcker och andra varor

Prislistan hittar du här. Skicka beställning till kassören på bertil@ahus.net eller ring 0708-12 13 31. Observera att porto tillkommer. Böcker är tungt...


2019-09-26

Begravning

Vår Hedersmedlem Lars Wemming vigdes i dag till sista vilan i en fullsatt Kiaby kyrka med bl a vår Hedersordförandes ord "Lars, ditt gamla regemente bjuder dig farväl".

Må han vila i frid!


2019-09-21

Medlemsblad 2 2019

Medlemsbladet hittar du här!


2019-09-13

Döbelnsdagen

Firades i vanlig ordning vid regementets grav med kransnedläggning och tal av ordförande Jerker Westdahl.

NORRINGARNA

KAMRATFÖRENINGEN NORRA SKÅNINGAR

Kamratföreningen Norra Skåningar bildades 1937 och hade från början som huvuduppgift att sammanföra före detta och i tjänst varande Norringar för att vidmakthålla kamratskapen och samhörigheten med regementet.
Kamratföreningen är idag en politiskt oberoende och ideell (”allmännyttig”) förening öppen för alla och med traditionsvården efter regementet som huvudsakligt arbetsfält.

KONTAKT

Telefon: 070-812 13 31

Adress: Companiegatan 5, 291 31 Åhus

Copyright © All Rights Reserved