Styrelsen

STYRELSEN


Styrelsen för Kamratföreningen Norra Skåningar

Ordförande

Jerker Westdahl (AU)

Vice ordförande

Claes-Göran Andersson (AU)

Kassaförvaltare

Bertil Håkanson (AU)

Sekreterare och redaktör

Jörgen Lund (AU)

Biträdande sekreterare

Jan Appelqvist (AU)

Traditionsbevarare

Claes-Göran Andersson

Ledamöter

Karl-Gustav Karlsson


Tommy Stjernqvist


Britt-Marie Larsson


Lars Björck

Lars Johansson (AU)

NORRINGARNA

KAMRATFÖRENINGEN NORRA SKÅNINGAR

Kamratföreningen Norra Skåningar bildades 1937 och hade från början som huvuduppgift att sammanföra före detta och i tjänst varande Norringar för att vidmakthålla kamratskapen och samhörigheten med regementet.
Kamratföreningen är idag en politiskt oberoende och ideell (”allmännyttig”) förening öppen för alla och med traditionsvården efter regementet som huvudsakligt arbetsfält.

KONTAKT

Telefon: 070-812 13 31

Adress: Companiegatan 5, 291 31 Åhus

Copyright © All Rights Reserved