Kontakt

KONTAKT


Här hittar du våra kontaktuppgifter för olika ärenden

Medlemsfrågor och Tidningsfonden


Bertil Håkanson, kassaförvaltare


Adress

Companiegatan 5, 296 31 Åhus


Telefon

070-812 13 31


E-post

bertil@ahus.netÖvriga ärenden


Jörgen Lund, sekreterare


Adress

Enskiftesvägen 6, 291 73 Önnestad


Telefon

044-705 87


E-post

ajlund@telia.com

NORRINGARNA

KAMRATFÖRENINGEN NORRA SKÅNINGAR

Kamratföreningen Norra Skåningar bildades 1937 och hade från början som huvuduppgift att sammanföra före detta och i tjänst varande Norringar för att vidmakthålla kamratskapen och samhörigheten med regementet.
Kamratföreningen är idag en politiskt oberoende och ideell (”allmännyttig”) förening öppen för alla och med traditionsvården efter regementet som huvudsakligt arbetsfält.

KONTAKT

Telefon: 070-812 13 31

Adress: Companiegatan 5, 291 31 Åhus

Copyright © All Rights Reserved