Hem

ÄRA, SKYLDIGHET OCH VILJA


Kamratföreningen Norra Skåningar bildades 1937 och hade från början som huvuduppgift att sammanföra före detta och i tjänst varande Norringar för att vidmakthålla kamratskapen och samhörigheten med regementet.

Kamratföreningen är idag en politiskt oberoende och ideell (”allmännyttig”) förening öppen för alla och med traditionsvården efter regementet som huvudsakligt arbetsfält. Regementets högtidsdag, den 13 september, efter slaget vid Juutas, uppmärksammas särskilt. Von Döbelns och regementets valspråk – Ära, Skyldighet och Vilja – har föreningen tagit till sig och försöker leva upp till efter bästa förmåga!

Föreningen har en omfattande publicistverksamhet. Den bedriver försvarsupplysning bl a genom olika publika arrangemang, främst i Kristianstad och Ljungbyhed, i samverkan med andra föreningar och institutioner.


Sedan starten har f d Soldathemmet varit samlingspunkten. Det ligger strax utanför kasernområdet på Näsby. Här genomförs de flesta sammankomsterna under året, men samling sker även regelmässigt till andra platser för att nå så många medlemmar som möjligt.


Olika studiebesök ingår i verksamheten och längre eller kortare temaresor anordnas varje år, inrikes och utomlands.