Soldathemmet

SOLDATHEMMET


Soldathemmet är samlingsplatsen för vår kamratförening

Den första soldathemsföreningen i Sverige ”Soldaternas vänner i Stockholm” bildades 1877. År 1899 bildades riksorganisationen ”Svenska soldathemsförbundet”. Bakom rörelsen stod Svenska kyrkan och frikyrkorna samt flera ideella organisationer.


I april 1940 bildades ”Föreningen I 6 soldathem” på initiativ av dåvarande regementschefen Justus Holmgren. Genom insamlingar samt genom att disponera medel ur lägerkassan hade man i början av år 1942 ett kapital på 100 000 kr och beslöt att bygga ett soldathem. Grundstenen lades den 21 november 1942 av regementschefen själv med hela den inneliggande årsklassen uppställd. Det färdiga soldathemmet invigdes under stora högtidligheter den 14 maj 1943.


Ur Regementets historia av Henry Malmgren.


Idag är Soldathemmet samlingsplats för vår Kamratförening och för några organisationer närstående eller knutna till Försvarsmakten.