Soldathemmet

SOLDATHEMMET


Soldathemmet är samlingsplatsen för vår kamratförening

Den första soldathemsföreningen i Sverige ”Soldaternas vänner i Stockholm” bildades 1877. År 1899 bildades riksorganisationen ”Svenska soldathemsförbundet”. Bakom rörelsen stod Svenska kyrkan och frikyrkorna samt flera ideella organisationer.


I april 1940 bildades ”Föreningen I 6 soldathem” på initiativ av dåvarande regementschefen Justus Holmgren. Genom insamlingar samt genom att disponera medel ur lägerkassan hade man i början av år 1942 ett kapital på 100 000 kr och beslöt att bygga ett soldathem. Grundstenen lades den 21 november 1942 av regementschefen själv med hela den inneliggande årsklassen uppställd. Det färdiga soldathemmet invigdes under stora högtidligheter den 14 maj 1943.


Ur Regementets historia av Henry Malmgren.


Idag är Soldathemmet samlingsplats för vår Kamratförening och för några organisationer närstående eller knutna till Försvarsmakten.

NORRINGARNA

KAMRATFÖRENINGEN NORRA SKÅNINGAR

Kamratföreningen Norra Skåningar bildades 1937 och hade från början som huvuduppgift att sammanföra före detta och i tjänst varande Norringar för att vidmakthålla kamratskapen och samhörigheten med regementet.
Kamratföreningen är idag en politiskt oberoende och ideell (”allmännyttig”) förening öppen för alla och med traditionsvården efter regementet som huvudsakligt arbetsfält.

KONTAKT

Telefon: 070-812 13 31

Adress: Companiegatan 5, 291 31 Åhus

Copyright © All Rights Reserved