Medlemskap

MEDLEMSKAP


Bli medlem i Kamratföreningen Norra Skåningar

Antalet medlemmar är f n cirka 690, med koncentration till regementets tidigare rekryteringsområde – gamla Kristianstad län, Helsingborg och Malmö-Lundområdet.

Medlemsavgiften är 250 kr för ständig medlem eller en årlig avgift om 100 kr.

Årligen lämnar medlemmarna frivilligt ett stöd till utgivningen av olika publikationer (Tidningsfonden).

Medlemsavgiften och stöd till Tidningsfonden erläggs till Plusgirokonto 13 42 12 – 0.

Kassören handlägger detta.
E-post: bertil@ahus.netFöreningen har böcker och andra varor till försäljning. Prislistan hittar du här. Kontakta kassören vid beställning på bertil@ahus.net eller 0708-12 13 31.

Observera att porto tillkommer vid brevleverans. Böcker är tungt...

NORRINGARNA

KAMRATFÖRENINGEN NORRA SKÅNINGAR

Kamratföreningen Norra Skåningar bildades 1937 och hade från början som huvuduppgift att sammanföra före detta och i tjänst varande Norringar för att vidmakthålla kamratskapen och samhörigheten med regementet.
Kamratföreningen är idag en politiskt oberoende och ideell (”allmännyttig”) förening öppen för alla och med traditionsvården efter regementet som huvudsakligt arbetsfält.

KONTAKT

Telefon: 070-812 13 31

Adress: Companiegatan 5, 291 31 Åhus

Copyright © All Rights Reserved