Nyheter

FÖRENINGSNYTT


Nyheter, medlemsblad och aktuella aktiviteter

2021-07-15

Påminnelse om Kamratföreningen Norra Skåningars Årsmöte den 7 augusti.


Årsmötet avhålls på Mässen i Stora Kronohuset med start klockan 13. Samling med mingel från kl 12:30.


Vi har valt att flytta våra möten till Mässen av två skäl. Dels för att Soldathemmet sjangserar i allt snabbare takt, dels den arbetsbörda det innebär för en tämligen liten grupp både före, under och efter mötet. Gruppen blir inte yngre…


Att flytta till Mässen innebär betydligt högre kostnader men föreningens ekonomi tillåter att priserna subventioneras kraftigt.


Kuvertpriset vid Årsmötet blir 150 kronor.


MISK håller så klart baren öppen där var och en inhandlar vad den vill ha. Nu är det så att en givmild Norring sponsrat oss med en summa pengar så baren vid Årsmötet är fri.


Anmälan till Årsmötet görs till Jan Appelqvist senast den 30 juli på mejl jan_appelqvist@hotmail.com eller telefon 073-447 37 38.


Vidare information om Höst- och Julmöte kommer i Medlemsblad 2.


Välkomna till Årsmötet önskar

Styrelsen för Kamratföreningen Norra Skåningar


PS Vi har endast e-postadresser till ca 10% av medlemmarna så sprid gärna informationen till en Norring i din närhet. Hemsidan och mejl är enda sättet för oss att förmedla information förutom medlemsbreven, men de kommer bara ut tre gånger per år (och det kommer de även fortsatt att göra), så du som läser detta på hemsidan – meddela gärna din e-postadress till info@norringarna.se


2021-03-12

Medlemsblad 1 är nu lämnat till PostNord för utskick

Medlemsbladet informerar om att tiden för Årsmötet är, på grund av pandemin, flyttad till den 7 augusti. Medlemsbladet innehåller årsmöteshandlingar och kan läsas här.

Årsmötet ligger nästan fem månader framåt i tiden, notera därför sista anmälningsdag som är den 30 juli.


2021-01-09

Norringen 2019 och 2020 finns nu på sidan Publikationer

Publikationer


2020-11-20

Rätt Val I Livet, RVIL.

Som PV-plutonchef hade jag i början av 80-talet förmånen att ha en ung instruktör vid namn Lars Erlandsson. Han var en ganska nybakad överfurir som något år senare, efter Plutonsofficerskursen kvalificerade sig att växla karriär till kompaniofficer. Mina intryck av Lars var mycket positiva och den uppfattningen har jag aldrig senare behövt omvärdera. Han var och, som ni senare kommer att se, är en mycket duktig instruktör med naturliga ledaregenskaper.

Lars har i sin berättelse målande beskrivit sin korta militära karriär, samt sin ännu pågående och lysande civila karriär. Vi som både har fått genomgå Försvarets Läroverk/Gymnasieskola och Armens Underofficers-/Kompaniofficersskola kommer att få återuppleva många goda minnen i Lars berättelse.

Som redaktör av denna skrift vill man få med allt material som kommer en till godo, men min kontakt med Lars kom sent i år och sidorna räcker inte till. Därför kommer Lars berättelse att publiceras i Norringen 2021 men den kan redan nu läsas på vår hemsida www.norringen.se under Nyheter för den som inte kan stå ut med väntan.


2020-08-03

Var finns Norringarna?

Vi är spridda över landet och även på flera andra platser på jordklotet. Finns det några där du bor? Här kan du se på vilka postorter vi finns och hur många där är.


2020-07-16

Sture Stark 

Vår äldste medel 103-åriga Sture Stark vigdes idag till den sista vilan. Må han vila i frid.


2020-04-27

Fler av regementets marscher att lyssna till

På sidan Historik kan du nu lyssna till I 24:s marsch, I 6 marsch samt PB 26 marsch. Kan behövas i dessa Coronatider.


2020-03-22

Ny tid för Årsmötet

Beroende på riskerna med det grasserande Corona-virusets för framförallt äldre, beslutar styrelsen att skjuta upp årsmötet som skulle genomföras den 4 april. Nytt datum för årsmötet blir torsdagen den 15 oktober i samband med Höstmötet. Ändringen införs på vår hemsida snarast möjligt. Ny kallelse skickas ut i Nyhetsbrevet i slutet av augusti. De som eventuellt anmäler sig meddelas efterhand om ändringen

Årsmöteshandlingarna som skickades ut i medlemsblad 1 gäller och kommer ej att skickas ut på nytt, däremot kommer de att finnas tillgängliga på plats.


2020-02-25

Årsmöte den 4 april

Medlemsblad 1 med information om Årsmötet packas och skickas den 4 mars. Efter trycket av medlemsbladet har det tillkommit en punkt på dagordningen - §16 d, Förslag till långtidsplan med bilagor.

§16 d finner du här.

Bilaga 1 Långtidsplan finner du här.

Bilaga 2 Ekonomisk utveckling till och med 2026 finner du här.


2019-12-15

Slaget vid Lund

Den 19 maj 2020 bjuder Södra Skåningarna in till Kamratföreningsträff med temat Slaget vid Lund. Antalet medverkande från respektive förening är satt till 16 personer.

Anmälan om deltagande görs till Bertil Håkanson via epost bertil@ahus.net. Vänta inte med anmälan då platserna som sagt är begränsade. Först till kvarn...

Guide är vår egen Norring Göran Larsson.

Läs Södra Skåningarnas inbjudan här.


2019-12-15

Årsboken 2019

Årsboken ligger i din brevlåda i början av vecka 51. Fina artiklar av Peter Ranvert och Anders Bojs att läsa plus Norringeåret som gått. Tyvärr, vilket redaktören djupt beklagar, kom inte Claes-Göran Anderssons artikel om högtidlighållandet den 29 juni med. Den finner du här. Trevlig läsning!


2019-11-10

Årsmötet 2020 avhålls på Kronohuset

Kronohusets mäss har bokats hos MISK för vårt årsmöte den 4 april 2020. Övriga nu datumlagda aktiviteter är Döbelnsdagen den 13 september, Höstmötet den 15 oktober, Julvesper den 2 december samt Julmöte den 10 december. Även Höstmötet och Julmötet är planerat att hållas på Kronohuset.


2019-11-04

Tal och bilder från Stora Torg 2019-06-29

Vår ordförande Jerker Westdahls introduktion av Norringen, förre ÖB, Sverker Göranson hittar du här. Sverkers tal hittar du här.

Några bilder från denna vackra sommardag hittar du här.


2019-10-13

Ny prislista på våra böcker och andra varor

Prislistan hittar du här. Skicka beställning till kassören på bertil@ahus.net eller ring 0708-12 13 31. Observera att porto tillkommer. Böcker är tungt...


2019-09-26

Begravning

Vår Hedersmedlem Lars Wemming vigdes i dag till sista vilan i en fullsatt Kiaby kyrka med bl a vår Hedersordförandes ord "Lars, ditt gamla regemente bjuder dig farväl".

Må han vila i frid!


2019-09-21

Medlemsblad 2 2019

Medlemsbladet hittar du här!


2019-09-13

Döbelnsdagen

Firades i vanlig ordning vid regementets grav med kransnedläggning och tal av ordförande Jerker Westdahl.20