Nyheter

FÖRENINGSNYTT


Nyheter, medlemsblad och aktuella aktiviteter

2020-04-27

Fler av regementets marscher att lyssna till

På sidan Historik kan du nu lyssna till I 24:s marsch, I 6 marsch samt PB 26 marsch. Kan behövas i dessa Coronatider.


2020-03-22

Ny tid för Årsmötet

Beroende på riskerna med det grasserande Corona-virusets för framförallt äldre, beslutar styrelsen att skjuta upp årsmötet som skulle genomföras den 4 april. Nytt datum för årsmötet blir torsdagen den 15 oktober i samband med Höstmötet. Ändringen införs på vår hemsida snarast möjligt. Ny kallelse skickas ut i Nyhetsbrevet i slutet av augusti. De som eventuellt anmäler sig meddelas efterhand om ändringen

Årsmöteshandlingarna som skickades ut i medlemsblad 1 gäller och kommer ej att skickas ut på nytt, däremot kommer de att finnas tillgängliga på plats.


2020-02-25

Årsmöte den 4 april

Medlemsblad 1 med information om Årsmötet packas och skickas den 4 mars. Efter trycket av medlemsbladet har det tillkommit en punkt på dagordningen - §16 d, Förslag till långtidsplan med bilagor.

§16 d finner du här.

Bilaga 1 Långtidsplan finner du här.

Bilaga 2 Ekonomisk utveckling till och med 2026 finner du här.


2019-12-15

Slaget vid Lund

Den 19 maj 2020 bjuder Södra Skåningarna in till Kamratföreningsträff med temat Slaget vid Lund. Antalet medverkande från respektive förening är satt till 16 personer.

Anmälan om deltagande görs till Bertil Håkanson via epost bertil@ahus.net. Vänta inte med anmälan då platserna som sagt är begränsade. Först till kvarn...

Guide är vår egen Norring Göran Larsson.

Läs Södra Skåningarnas inbjudan här.


2019-12-15

Årsboken 2019

Årsboken ligger i din brevlåda i början av vecka 51. Fina artiklar av Peter Ranvert och Anders Bojs att läsa plus Norringeåret som gått. Tyvärr, vilket redaktören djupt beklagar, kom inte Claes-Göran Anderssons artikel om högtidlighållandet den 29 juni med. Den finner du här. Trevlig läsning!


2019-11-10

Årsmötet 2020 avhålls på Kronohuset

Kronohusets mäss har bokats hos MISK för vårt årsmöte den 4 april 2020. Övriga nu datumlagda aktiviteter är Döbelnsdagen den 13 september, Höstmötet den 15 oktober, Julvesper den 2 december samt Julmöte den 10 december. Även Höstmötet och Julmötet är planerat att hållas på Kronohuset.


2019-11-04

Tal och bilder från Stora Torg 2019-06-29

Vår ordförande Jerker Westdahls introduktion av Norringen, förre ÖB, Sverker Göranson hittar du här. Sverkers tal hittar du här.

Några bilder från denna vackra sommardag hittar du här.


2019-10-13

Ny prislista på våra böcker och andra varor

Prislistan hittar du här. Skicka beställning till kassören på bertil@ahus.net eller ring 0708-12 13 31. Observera att porto tillkommer. Böcker är tungt...


2019-09-26

Begravning

Vår Hedersmedlem Lars Wemming vigdes i dag till sista vilan i en fullsatt Kiaby kyrka med bl a vår Hedersordförandes ord "Lars, ditt gamla regemente bjuder dig farväl".

Må han vila i frid!


2019-09-21

Medlemsblad 2 2019

Medlemsbladet hittar du här!


2019-09-13

Döbelnsdagen

Firades i vanlig ordning vid regementets grav med kransnedläggning och tal av ordförande Jerker Westdahl.

NORRINGARNA

KAMRATFÖRENINGEN NORRA SKÅNINGAR

Kamratföreningen Norra Skåningar bildades 1937 och hade från början som huvuduppgift att sammanföra före detta och i tjänst varande Norringar för att vidmakthålla kamratskapen och samhörigheten med regementet.
Kamratföreningen är idag en politiskt oberoende och ideell (”allmännyttig”) förening öppen för alla och med traditionsvården efter regementet som huvudsakligt arbetsfält.

KONTAKT

Telefon: 070-812 13 31

Adress: Companiegatan 5, 291 31 Åhus

Copyright © All Rights Reserved