Publikationer

Publikationer


Publikationer utgivna av Kamratföreningen Norra Skåningar

Namn

Ansvarig

År

Skåne och Regementet

Eric Dahlberg

1936

Norringarnas traditioner och historia i sammandrag

Axel Billing

1971

Norringarnas Mäss, En minnesskrift

Curt Hasselgren + redaktion

1983

Glimtar ur Norringarnas historia 1940-1976

Ingemar Lundquist

1987

Glimtar ur Norringarnas historia 1926-1938

Nils Sjöholm

1987

Nordskånes försvar under dansk tid

Gösta Johannesson

1987

Norringarnas Historia 1939-1940

Erik Kjellqvist

1990

Norra Skånska Regementet 1811-1994 del 1

Göran Larsson + redaktion

1994

Norra Skånska Regementet 1811-1994 del 2

Göran Larsson + redaktion

1994

Hemvärnet i Kristianstads försvarsområde 1940-1994

Curt Bandholtz, Bo Löfgren

1994

Norringen Årsböcker 1997 -

Jörgen Lund + redaktion

1997

Kristianstads Garnisons traditionsmarscher

Hv Musikkår Kristianstad

1999

Från Vikingahär till Pansarbrigad

Jörgen Lund + redaktion

2005

Kamratföreningen Norra skåningar 70 år

Jörgen Lund + redaktion

2007

Norringebrigadens pansarepok dokumenterad

Christer Nyhlén

2012

Jörgen Lund + redaktion

2012

Jörgen Lund + redaktion

2013

Jörgen Lund + redaktion

2014

Jörgen Lund + redaktion

2015

Jörgen Lund + redaktion

2016

Jörgen Lund + redaktionen

2017

Norringen 2018 = Boken om Rodatorpet

Stiftelsen Rodatorpet

2018

NORRINGARNA

KAMRATFÖRENINGEN NORRA SKÅNINGAR

Kamratföreningen Norra Skåningar bildades 1937 och hade från början som huvuduppgift att sammanföra före detta och i tjänst varande Norringar för att vidmakthålla kamratskapen och samhörigheten med regementet.
Kamratföreningen är idag en politiskt oberoende och ideell (”allmännyttig”) förening öppen för alla och med traditionsvården efter regementet som huvudsakligt arbetsfält.

KONTAKT

Telefon: 070-812 13 31

Adress: Companiegatan 5, 291 31 Åhus

Copyright © All Rights Reserved