Styrelsen

STYRELSEN


Styrelsen för Kamratföreningen Norra Skåningar

Ordförande

Jerker Westdahl (AU)

Vice ordförande

Claes-Göran Andersson (AU)

Kassaförvaltare/Redaktör/

Bertil Håkanson (AU)

Webbredaktör

Sekreterare

Jörgen Lund (AU)

Biträdande sekreterare

Jan Appelqvist (AU)

Traditionsbevarare

Peter Ranvert (AU)

Medlemsvårdare

Lars Johansson (AU)

Ledamöter

Tommy Stjernqvist


Britt-Marie Larsson

Lars Björk

Karls-Gustaf Karlsson