Historik

REGEMENTETS HISTORIA


Kungl. Norra skånska infanteriregementet

Kungl Norra skånska infanteriregementet sattes upp 1811 som ett indelt regemente med generalen Georg Carl von Döbeln som sin förste chef. Övningsplats var Ljungbyhed och regementet benämndes I 24.


1923 förlades regementet i de nya kasernerna på Näsby.


1928 ändrades beteckningen till I 6.


Regementet ombildades 1963 till pansarregemente - Norra skånska regementet, P 6, med den tunga stridsvagnen Centurion som huvudvapen.


1975 slogs regemente och försvarsområde ihop, P6/Fo 14.


Regementet lades ned 1994.


En utförligare historik, sammanställd av Jan Appelqvist hittar du här.Signaler som kan användas som ringsignal i mobilen

Gör så här för att ladda ner musiken som ringsignal:

Klicka med höger musknapp på filerna nedan och välj "Spara mål som..."


Hela På Marsch hittar du här


Här kan du även lyssna på Gripen PB 26 marsch, Auf Nach Valencia I6 marsch och Kungl Norra Skånska infanteriregementets marsch I24 marsch.


NORRINGARNA

KAMRATFÖRENINGEN NORRA SKÅNINGAR

Kamratföreningen Norra Skåningar bildades 1937 och hade från början som huvuduppgift att sammanföra före detta och i tjänst varande Norringar för att vidmakthålla kamratskapen och samhörigheten med regementet.
Kamratföreningen är idag en politiskt oberoende och ideell (”allmännyttig”) förening öppen för alla och med traditionsvården efter regementet som huvudsakligt arbetsfält.

KONTAKT

Telefon: 070-812 13 31

Adress: Companiegatan 5, 291 31 Åhus

Copyright © All Rights Reserved