Styrelsen

STYRELSEN


Styrelsen för Kamratföreningen Norra Skåningar

Ordförande

Jerker Westdahl

Vice ordförande

Claes-Göran Andersson

Kassaförvaltare/Redaktör/

Bertil Håkanson

Webbredaktör

Sekreterare

Jan Appelqvist

Traditionsbevarare

Peter Ranvert

Medlemsvårdare

Lars Johansson

Ledamöter

Tommy Stjernqvist


Britt-Marie Larsson

Uno Pettersson

Karls-Gustaf Karlsson